ONLINE ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ONLINE ΜΑΘΗΜΑΤΑ


Το Μικρό Πανεπιστήμιο αναλαμβάνει την υποστήριξη φοιτητών, τόσο Ελληνικών όσο και Ξένων Πανεπιστημίων, μέσω Ζoom ή Skype. Μπορούμε να σας υποστηρίξουμε σε ότι χρειαστείτε όπου και να βρίσκεστε στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.

Οι εξειδικευμένοι και έμπειροι καθηγητές μας μπορούν μέσω αυτών των σύγχρονων πλατφορμών, χρησιμοποιώντας ταυτοχρόνως εξειδικευμένη τεχνολογία για την εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση όπως γραφίδες, ώστε το μάθημα να μην υστερεί σε σχέση με το δια ζώσης. Ακόμα σας αποστέλλουμε δωρεάν ψηφιακές σημειώσεις, όπου είναι απαραίτητο. Τέλος, το ωράριο, η διάρκεια και η συχνότητα των on line μαθημάτων καθορίζονται πάντα από κοινού με τον φοιτητή – τρια.

Το Μικρό Πανεπιστήμιο αναλαμβάνει την υποστήριξη φοιτητών, τόσο Ελληνικών όσο και Ξένων Πανεπιστημίων, μέσω Ζoom ή Skype. Μπορούμε να σας υποστηρίξουμε σε ότι χρειαστείτε όπου και να βρίσκεστε στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό.