Στο «Μικρό Πανεπιστήμιο» διοργανώνονται προγράμματα για την προετοιμασία υποψηφίων για Κατατακτήριες Εξετάσεις. Η προετοιμασία οργανώνεται σε τμήματα των οποίων η συγκρότηση γίνεται με βάση το αντικείμενο του πρώτου πτυχίου του υποψήφιου ή σε ιδιαίτερα μαθήματα:
ΑΠΘ

Τμήμα Ιατρικής

 • Βιολόγιας
 • Ιατρική Φυσική
 • Ιατρική Στατιστική

Τμήμα Φαρμακευτικής

 • Γενική Φυσική
 • Φαρμακευτική Χημεία Στοιχείων & Ανόργανων Ενώσεων
 • Κυτταρική Βιολογία

Τμήμα Οδοντιατρικής

 • Ιατρική Φυσική
 • Ιατρική Βιολογία & Γενετική
 • Ιατρική Χημεία

Τμήμα Χημείας

 • Γενικά Μαθηματικά
 • Φυσική
 • Ανόργανη Χημεία