ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

Τα μαθήματα που αναφέρονται παρακάτω είναι ενδεικτικά.
Εαν δεν βρίσκετε το μάθημα ή το τμήμα που σας ενδιαφέρει επικοινωνήστε μαζί μας!
Τηλέφωνα 2310 242 717 και 6947 663 687
ή συμπληρώστε τη φόρμα


Χημικών Μηχανικών

 • Μαθηματικά Ι,ΙΙ
 • Φυσική Ι,ΙΙ
 • Οργανική Χημεία Ι,ΙΙ
 • Φαινόμενα Μεταφοράς Ι,ΙΙ
 • Φυσικές Διεργασίες Ι,ΙΙ
 • Δυναμική Προσομοίωση Διεργασιών

Μηχανολόγων Μηχανικών

 • Λογισμός Ι,ΙΙ
 • Φυσική
 • Χημεία
 • Πληροφορική
 • Σχέδιο Ι,ΙΙ
 • Υλικά
 • Αντοχή Υλικών
 • Στατιστική
 • Δυναμική
 • Θερμοδυναμική
 • Στοιχεία Μηχανών Ι,ΙΙ

Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

 • Γραμμική Άλγεβρα & Πίνακες
 • Φυσική Ι,ΙΙ
 • Γεωπληροφορική Ι,ΙΙ
 • Μαθηματικά
 • Αριθμητική Ανάλυση

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

 • Μεταλλικές Κατασκεύες
 • Εισαγωγή στη Στατική
 • Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα

Πολιτικών Μηχανικών

 • Μαθηματικά Ι,ΙΙ,ΙΙΙ
 • Στατιστική
 • Αριθμητική Ανάλυση
 • Εδαφομηχανική Ι,ΙΙ

Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκηση

 • Γραμμική Άλγεβρα & Θεωρία Μιγαδικών
 • Φυσική
 • Μαθηματικός Λογισμός
 • Προγραμματισμός
 • Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική
 • Αριθμητική Ανάλυση
 • Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική
 • Βάσεις και Δομές Δεδομένων

Μηχανικών Περιβάλλοντος

 • Μαθηματικά Ι,ΙΙ
 • Φυσική
 • Πληροφορική
 • Περιβαλλοντική Χημεία
 • Πιθανότητες και Αριθμητική Ανάλυση

Μηχανικών Πληροφορικής & Ηλεκτρονικών Συστημάτων

 • Μαθηματικά Ι,ΙΙ,ΙΙΙ
 • Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός
 • Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστική

Πολιτικών Μηχανικών (Σέρρες)

 • Γραμμική Άλγεβρα και Αναλυτική Γεωμετρία
 • Απειροστικός Λογισμός Ι.ΙΙ
 • Φυσική για Μηχανικούς
 • Στατιστική και Πιθανότητες
 • Διαφορικές Εξισώσεις