ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Τα μαθήματα που αναφέρονται παρακάτω είναι ενδεικτικά.
Εαν δεν βρίσκετε το μάθημα ή το τμήμα που σας ενδιαφέρει επικοινωνήστε μαζί μας!
Τηλέφωνα 2310 242 717 και 6947 663 687
ή συμπληρώστε τη φόρμα


Οικονομικών επιστήμων

 • Πληροφορική Ι,ΙΙ
 • Μικροοικονομική Ι,ΙΙ
 • Μακροοικονομική Ι,ΙΙ
 • Στατιστική Ι,ΙΙ
 • Μαθηματικά Ι,ΙΙ
 • Οικονομετρία

Οικονομικών επιστήμων

 • Εισαγωγή στη Μικροοικονομική
 • Εισαγωγή στη Μακροοικονομική
 • Μικροοικονομική Ι,ΙΙ
 • Μακροοικονομική Ι,ΙΙ
 • Στατιστική για Οικονομολόγους Ι,ΙΙ
 • Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι,ΙΙ
 • Οικονομετρία Ι,ΙΙ
 • Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

 • Μαθηματικά Ι,ΙΙ
 • Στατιστική Ι,ΙΙ
 • Μικροοικονομική
 • Μακροοικονομική
 • Εισαγωγή στην Οικονομετρία

Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

 • Μαθηματικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Μικροοικονομική
 • Μακροοικονομική
 • Στατιστική Ι,ΙΙ
 • Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

Δημόσιας Διοίκησης

 • Μαθηματικά για Οικονομολόγους
 • Μικροοικονομική Ανάλυση Ι,ΙΙ
 • Μακροοικονομική Ανάλυση Ι,ΙΙ
 • Στατιστική Ι,ΙΙ

Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού

 • Μικροοικονομική Θεωρία
 • Μακροοικονομική Θεωρία
 • Μαθηματικά
 • Στατιστική

Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων

 • Μικροοικονομική Ανάλυση
 • Μακροοικονομική Ανάλυση
 • Στατιστική Επιχειρήσεων
 • Μαθηματικά για Οικονομολόγους
 • Βάσεις Δεδομένων