ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ


Στο «Μικρό Πανεπιστήμιο» διοργανώνονται προγράμματα για την προετοιμασία υποψηφίων για Κατατακτήριες Εξετάσεις. Η προετοιμασία οργανώνεται σε τμήματα των οποίων η συγκρότηση γίνεται με βάση το αντικείμενο του πρώτου πτυχίου του υποψήφιου ή σε ιδιαίτερα μαθήματα:

ΑΠΘ

Τμήμα Φαρμακευτικής

 • Γενική Φυσική
 • Φαρμακευτική Χημεία Στοιχείων & Ανόργανων Ενώσεων
 • Κυτταρική Βιολογία

Τμήμα Χημείας

 • Γενικά Μαθηματικά
 • Φυσική
 • Ανόργανη Χημεία

Στο «Μικρό Πανεπιστήμιο» διοργανώνονται προγράμματα για την προετοιμασία υποψηφίων για Κατατακτήριες Εξετάσεις. Η προετοιμασία οργανώνεται σε τμήματα των οποίων η συγκρότηση γίνεται με βάση το αντικείμενο του πρώτου πτυχίου του υποψήφιου ή σε ιδιαίτερα μαθήματα:

ΑΠΘ

Τμήμα Φαρμακευτικής

 • Γενική Φυσική
 • Φαρμακευτική Χημεία Στοιχείων & Ανόργανων Ενώσεων
 • Κυτταρική Βιολογία

Τμήμα Χημείας

 • Γενικά Μαθηματικά
 • Φυσική
 • Ανόργανη Χημεία