ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Τα μαθήματα που αναφέρονται παρακάτω είναι ενδεικτικά.
Εαν δεν βρίσκετε το μάθημα ή το τμήμα που σας ενδιαφέρει επικοινωνήστε μαζί μας!
Τηλέφωνα 2310 242 717 και 6947 663 687
ή συμπληρώστε τη φόρμα


Τμήμα Χημείας

 • Οργανική Χημεία I,II,ΙΙΙ
 • Γενική & Ανόργανη Χημεία I
 • Ανόργανη Χημεία ΙΙΙ
 • Βιοχημεία I,II
 • Χημεία Τροφίμων
 • Βασικές Αρχές Αναλυτικής Χημείας
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά στη Χημεία
 • Φυσική

Τμήμα Μαθηματικών

 • Κλασσική Διαφορική Γεωμετρία
 • Μιγαδική Ανάλυση
 • Πραγματική Ανάλυση
 • Τοπολογία Μετρικών Χώρων
 • Λογισμός I,II,III,IV
 • Αλγεβρικές Δομές I,II
 • Γραμμική Άλγεβρα
 • Αναλυτική Γεωμετρία I,II
 • Στοχαστικές Στρατηγικές
 • Αριθμητική Ανάλυση
 • Θεωρία Πιθανοτήτων I,II
 • Στατιστική

Τμήμα Φυσικής

 • Φυσική Στερεάς Κατάστασης
 • Κβαντομηχανική I,II
 • Γενικά Μαθηματικά I,II,III,IV
 • Γενική Φυσική I,II,III,IV
 • Μαθηματικές Μέθοδοι Φυσικής
 • Θεωρητική Μηχανική
 • Ηλεκτρομαγνητισμός
 • Ηλεκτρονική
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά I,II
 • Στατιστική Φυσική
 • Πυρηνική Φυσική
 • Αστρονομία-Αστροφυσική

Τμήμα Πληροφορικής

 • Μαθηματική Ανάλυση I,II
 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
 • Γραμμική Άλγεβρα
 • Διακριτά Μαθηματικά
 • Πιθανότητες και Στατιστική
 • Αριθμητική Ανάλυση
 • Δομές Δεδομένων
 • Βάσεις Δεδομένων
 • Αντικειμενοστρεφης Προγραμματισμός

Τμήμα Γεωλογίας

 • Γενικά Μαθηματικά I,II
 • Φυσική
 • Χημεία
 • Φυσικοχημεία
 • Αναλυτική Χημεία
 • Στατιστική

Εφαρμοσμένη Πληροφορική

 • Γραμμική Άλγεβρα
 • ∆ιαδικαστικός Προγραμματισμός
 • Μαθηματική Ανάλυση
 • Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
 • Βάσεις ∆εδομένων
 • ∆ομές ∆εδομένων
 • ∆ιακριτά Μαθηματικά
 • Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός
 • Προγραμματισμός ∆ιαδικτύου

Φυσικές Επιστήμες

 • Γενικά Μαθηματικά Ι,ΙΙ
 • Ανόργανη Χημεία
 • Φυσικοχημεία
 • Κλασική Φυσική Ι,ΙΙ
 • Οργανική Χημεία
 • Δομή και Λειτουργία Κυττάρου
 • Κβαντική Φυσική
 • Γενετική

Πληροφορική

 • Εισαγωγή στη Πληροφορική
 • Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού
 • Μαθηματικά για Πληροφορική
 • Διακριτά Μαθηματικά και Μαθηματική Λογική
 • Ψηφιακά Συστήματα
 • Βασικά Ζητήματα Δικτύων
 • Σχεδιασμός Λογισμικού
 • Θεμελιώσεις Επιστήμης Η/Υ